Anunț participare postat pe data de 04.01.2019

În conformitate cu prevederile procedurii proprii aprobată sub nr.2018111504 din 15.11.2018, se reia procedura de atribuire a contractului de servicii de catering în cadrul proiectului "E.C.I.S. - Educație de Calitate și Incluziune Socială" - POCU/74/6/18/105099, cu termen limită de depunere a ofertelor: 14.01.2019, ora 14.00. Documente atașate: documentație de atribuire, caiet de sarcini, formulare, procedură proprie.